Trường Mầm non Tân Long nằm trên địa bàn xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tân Long là một xã miền núi khó khăn của huyện Đồng Hỷ. Nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, đa số người dân thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. Công tác giáo dục trên địa bàn xã Tân Long đã và đang phát triển, có 2/4 trường đạt chuẩn Quốc gia. Nhìn chung nền kinh tế địa phương mới đang được dần cải thiện, tình hình chính trị ổn định, an ninh được đảm bảo. Trường được thành lập từ tháng 9 năm 2002, là một trường hết sức khó khăn, đặc biệt là cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên . Từ những năm gần đây, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện Đồng Hỷ Trường Mầm non Tân Long đã có sự thay đổi, đó là trường được xây dựng một điểm trung tâm có đông dân cư, được đầu tư xây dựng 4 lớp học 2 tầng khang trang, sạch đẹp, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị được mua sắm đầy đủ. Đội ngũ giáo viên được vào biên chế đảm bảo đủ định biên, định mức, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Các giáo viên được tham gia học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nhà giáo, năng lực sư phạm… chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của trường được nâng cao. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, nên trường vẫn còn có 6 điểm trường lẻ khác ở cách xa nhau, cơ sở vật chất ở các điểm lẻ đã bắt đầu xuống cấp, số lượng học sinh tăng lên nên còn thiếu phòng học.

          Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, với các nghị quyết của Đảng, của chính quyền các cấp. Xây dựng  trường đạt chuẩn quốc gia góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non. Thực hiện  thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, chính quyền và nhân dân xã Tân Long. Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là thước đo hiệu quả cho việc thực hiện các hoạt động trong nhà trường. Là điều kiện quyết định để nâng cao và khẳng định vị thế của nhà trường đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

        Nhà trường hiện có 26 đảng viên, chiếm 58% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2020-2011 nhà trường có tổng số 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, về sự tận tâm, trách nhiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đội ngũ giáo viên thường xuyên phấn đấu thực hiện nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và giáo viên toàn trường. Kết hợp thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nhà trường đang tiếp tục tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ trong việc xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đó là xây dựng thêm điểm trường Đồng Mây. Bên cạnh đó nhà trường tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Long vận động các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong xã và trên địa bàn xã, đặc biệt là sự giúp đỡ của các bậc cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nỗ lực, chung tay giúp đỡ ủng hộ nhà trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2015 nhà trường đã được đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 do UBND tỉnh Thái Nguyên trao tặng.

Nhà trường tiếp tục phát huy, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để thường xuyên tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị. Duy trì tốt công tác phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt công tác tự đánh giá, công tác tự đánh giá. Quản lý tốt công tác tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ trường học, đổi mới công tác quản lý đặc biệt thực hiện tốt ba công khai. Phát huy những kết quả đã đạt được nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu hơn  nữa để khẳng định vị thế và nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, xứng đáng với sự tin cậy của các cấp lãnh đạo, của chính quyền và nhân dân xã Tân Long.